خدمات ترجمه رسمی شناسنامه 

ترجمه شناسنامه به عنوان ترجمه مدارک رسمی و هویتی افراد است که تنها در دارالترجمه رسمی توسط مترجم رسمی قابل انجام می باشد 

---

اگر قصد مهاجرت,کسب و کار و یا اقامت در خارج از کشور ایران را دارید جالب است بدانید برای تکمیل مدارک نیاز به ترجمه مدارک از جمله ترجمه شناسنامه خواهید داشت

ترجمه انگلیسی شناسنامه تنها باید توسط مترجم قسم خورده رسمی انگلیسی در تیم دارالترجمه انگلیسی انجام شود , این مترجم پس از ترجمه می بایست اقدام به مهر و موم کردن پرونده کاربر و یا مشتری شده و اقدام به تاییدات نهادهای مربوطه را گرفته و سپس تحویل مشتری دهد .

----

معرفی شناسنامه

در کشور جمهوری اسلامی ایران، افراد برای داشتن یک شخصیت قانونی و حقیقی نیاز به مدارک معرفی و شناسایی دارند که این مدارک باید در سازمان ثبت اسناد کشور ثبت شده باشد. کارت ملی و شناسنامه دو مورد از مهمترین مدارک موجود هستند که اطلاعات هویتی افراد در آن ذکر شده است.

در شناسنامه هر فرد اطلاعات مربوط به نام، نام خانوادگی، محل تولد، تاریخ تولد و نام پدر و مادر وی نوشته شده است. این اطلاعات مهمترین اطلاعات فرد تازه متولد شده بوده که به همراه یک شماره که به نام شماره شناسنامه هر فرد بطور خاص تلقی می‌شود، در شناسنامه مذکور قرار می‌گیرند. در صفحات بعدی شناسنامه هر فرد نیز، اطلاعات مربوط به همسر وی تکمیل شده و اطلاعاتی از وی در شناسنامه هر دو طرف نوشته خواهد شد.

صفحه بعدی در شناسنامه مربوط به زمانی است که فرد صاحب شناسنامه فوت می‌کند که اطلاعات این مسئله در این صفحه مشخص خواهد شد. صفحه دیگر و آخر شناسنامه نیز مربوط به مهرهای ضروری فرد در طول زندگی می‌شود که مهرهای حضور افراد در انتخابات‌های رسمی نیز از مهمترین این موضوعات می‌شود. پس دیده شد که شناسنامه هر فرد با داشتن مهمترین اطلاعات هویتی وی می‌تواند تا چه حد در زندگی وی تاثیرگذار باشد.

نکته مهم دیگر در کشور جمهوری اسلامی ایران تغییر قالب شناسنامه است که از چند سال گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد. بدین صورت که هر فردی در کشور ایران دارای شناسنامه‌ای با اطلاعات معرفی شده می‌باشد که از سن 15 سالگی به بعد نیز شامل جدیدترین عکس وی نیز می‌باشد. با توجه به گسترش علم و تکنولوژی در جوامع مختلف و لزوم استفاده از حریم شخصی برای انجام امورات روزانه، دیده شده است که هر فرد در جامعه نیاز به یکسری کارت‌های هویتی شخصی دارد. با تصمیم مقامات دولتی رسمی کشور قرار شد تا هم کارت ملی و هم شناسنامه افراد به عنوان دو مدرک اصلی شناسایی وی دچار تغییراتی شده و به نوع هوشمند خود تبدیل شوند.